Alex: Alternativ 2

Samsjuklighet med alkoholberoende och depression är inte ovanligt. Ett alkoholberoende kan förstärka ångest och oro. Sjukskrivning kan vara förödande för en missbrukare.

Gå vidare till återbesök 1

Sidan uppdaterad