This publication was published more than 5 years ago. The state of knowledge may have changed.

Staircase model to support children who have witnessed or been exposed to direct violence

Reading time approx. 2 minutes Published: Publication type:

SBU Enquiry Service

Consists of structured literature searches to highlight studies that can address questions received by the SBU Enquiry Service from Swedish healthcare or social service providers. We assess the risk of bias in systematic reviews and when needed also quality and transferability of results in health economic studies. Relevant references are compiled by an SBU staff member, in consultation with an external expert when needed.

Published:

Introduction

Children who have witnessed violence towards a parent may develop physical or psychological problems and have the same need for supporting interventions as children who have experienced direct violence. The Social care service centres in Sweden have the responsibility to administer interventions based on the needs of the individual child. The Staircase model is an individual counselling intervention that has been developed for children who have experienced violence within the family. The intervention is used by some social care service centres around Sweden.

Question

Is there any scientific evidence for a positive and supportive effect of individual counselling according to the Staircase model to children who have witnessed violence or been exposed to direct violence?

Identified literature

The majority of the identified literature is written in Swedish and has not been published in peer-reviewed scientific journals.

 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) [Internet]. In. Socialstyrelsen, Stockholm; 2014.
 2. Arnell A, Ekbom I. -och han sparkade mamma- : trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld. Stockholm, Gothia :; 2010.
 3. Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Stockholm, Socialstyrelsen; 2016.
 4. Broberg A, Almqvist L, Axberg U, Almqvist K, Cater Å, Eriksson M. Stöd till Barn som Upplevt Våld mot Mamma: Preliminära resultat från en nationell utvärdering, Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen; 2010.
 5. Broberg A, Almqvist L, Axberg U, Grip K, Almqvist K, Sharifi U, et al. Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma [Elektronisk resurs] resultat från en nationell utvärdering. Göteborg; 2011.
 6. Cater Å. Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen : en utvärdering för metodutveckling; 2009 2009.
 7. Källström Cater Å, Ekbom I. Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj : reflektioner utifrån olika perspektiv. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län; 2014 2014.
 8. Cater ÅK. Children's Descriptions of Participation Processes in Interventions for Children Exposed to Intimate Partner Violence. Child & Adolescent Social Work Journal 2014;31:455-473.
 9. Cedermark F. Varför inte försöka med alla medel möjliga? [Student thesis]; 2008.
 10. Frohm I, Hedström T, Baglien M. Före och efter Trappan-modellen : En pilotstudie om psykiska, emotionella och beteendemässiga förändringar hos barn som upplevt pappas våld mot mamma [Student thesis]; 2008.
 11. Joelsson E, Johansson H. ”… jag vill komma till tanterna och äta kakor” - Påverkande faktorer i krissamtal för unga barn som upplevt våld i hemmet [Student thesis]; 2016.
Page published