This publication was published more than 5 years ago. The state of knowledge may have changed.

Interventions against honour-based violence and control

When young persons are exposed to honour-based violence and control many interventions are aiming to help the individual victim, other interventions work with the family. It is not known which type of intervention that works the best. In individual interventions the young person may never be able to have contact with family members again, without exposing themselves to risk of violence. In family interventions there is a risk that the family reacts by exposing the victim to more violence and control.

Reading time approx. 3 minutes Published: Publication type:

SBU Enquiry Service

Consists of structured literature searches to highlight studies that can address questions received by the SBU Enquiry Service from Swedish healthcare or social service providers. We assess the risk of bias in systematic reviews and when needed also quality and transferability of results in health economic studies. Relevant references are compiled by an SBU staff member, in consultation with an external expert when needed.

Question

What do research say about family-based interventions compared to individual interventions against honour-based violence and control?

Table with identified studies

Tabell 1. Systematiska översikter/Table 1 Systematic reviews.
Included studies Population Outcome
Menzies Munthe-Kaas, H et al 2017 [1]
0 Young people who have been exposed to forced marriage or honour-based violence. We did not identify any empirical research on the effect of or experiences of interventions for young people who have been exposed to forced marriage or honour-based violence.
Authors conclusions:
“There is a clear need for research on the effect of, and experiences with interventions for young people who have been exposed to forced marriage or honour-based violence.”
Socialstyrelsen, 2015 [2]
0 Studiepopulationen utgörs av kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Det ska tydligt framgå att det handlar om hedersproblem. Alternativt ska det vara tydligt att det handlar om familjestrukturer där det förekommer hedersproblem. Ingen åldersgräns är satt för populationen. Exempel på utfallsmått kan vara minskat våld eller förbättrad psykisk hälsa hos de kvinnor som har utsatts för våld, till exempel minskad depression och ångest.
Authtors conclusions:
”Denna kartläggning och tidigare rapporter visar att utvärderade interventioner vid hedersrelaterat våld saknas. Detta trots att omfattande sökningar genomförts i databaser, på organisationer och efter råd från experter. Det finns dock en hel del verksamheter i Sverige som särskilt riktar sig till personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Det finns även forskning om skyddat boende för personer som utsatts för hedersrelaterat våld.”

”Kartläggningen visar att det behövs forskning om interventioner som ger långsiktiga effekter, till exempel minskad våldsutsatthet, vid hedersrelaterat våld. Det behövs också forskning om stöd- och behandlingsinterventioner för att förbättra den psykiska och psykosociala hälsan hos personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Ett viktigt steg är att man dokumenterar, följer upp och utvärderar lokala insatser. Det finns också ett stort behov av kunskap om risk- och skyddsfaktorer bakom hedersrelaterat våld. Denna kunskap behövs bland annat för att kunna arbeta förebyggande och för att lättare kunna avgöra vilka personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.”

 

References

  1. Munthe-Kaas HM, Baiju N, Nguyen L. Effect of, and experiences with interventions for young people exposed to forced marriage or honour-related violence: A systematic literature search with sorting. Rapport nr. −2017. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2017.
  2. Socialstyrelsen, (2014). Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor ISBN: 978-91-7555-141-8, Artikelnr: 2014-1-15.
Published: Report no: ut201902 Registration no: SBU 2018/545

Literature search

Project group

Alexandra Snellman and Maja Kärrman Fredriksson at SBU.

Page published