Råd

De vetenskapliga rådens uppgift är att ge råd inför beslut av Nämnden och också ge råd inför beslut av generaldirektören.

Råd Brage

Lars Hansson (ordförande)
Professor, vårdvetenskap, Lunds universitet

Christel Bahtsevani
Leg sjuksköterska, Med Dr, vårdvetenskap, Malmö Högskola

Per Carlsson
Professor, hälsoekonomi, Linköpings universitet

Björn-Erik Erlandsson
Professor, medicinteknik, KTH, Stockholm

Arne Gerdner
Professor, socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping

Lennart Iselius
Docent, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Västmanland

Mussie Msghina
Docent, överläkare, psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset

Lars Sandman
Professor, vårdetik, Högskolan i Borås

Britt-Marie Stålnacke
Professor/Överläkare, rehabiliteringsmedicin, Umeå Universitet

Svante Twetman
Professor, tandvård, Halmstad samt Köpenhamns Universitet


Råd Eira

Kjell Asplund (ordförande)
Professor, Stockholm

Henrik Andershed
Professor i psykologi, docent i kriminologi, Örebro universitet

Kristina Bengtsson Boström
Docent, Billingens vårdcentral, Skövde

Christina Bergh
Professor, Kvinnokliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg

Anna Ehrenberg
Professor, vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Ingemar Engström
Professor, psykiatri, etik, Örebro universitet

Nils Feltelius
Docent, Läkemedelsverket

Ylva Nilsagård
Docent, fysioterapi, CAMTÖ, Region Örebro Län

Sten-Åke Stenberg
Professor, social forskning, Stockholms universitet

Katarina Steen Carlsson
Fil dr, hälsoekonomi, IHE Lund

Sidan uppdaterad