30 november
Omslag över tidningen vetenskap och praxis

Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & Praxis

I vårt senaste nummer 3-4/2016 kan du bland annat läsa mer om våra nya rapporter, artros och arbetsmiljö, antisocialt beteende, hasardspel, våld och närstående, barninfektioner, samt HPV-vaccination

28 november
Ungdomar på en bänk

Interaktiv presentation av resultaten från rapporten om att "Förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga"

21 november

SBU söker en projektadministratör

14 november
Ungt par håller varandra i händerna

Våld i ungas nära relationer – förebyggande åtgärder

november
Man framför griffeltavla med formler

Värdering av effektivitet i klinisk vardag – Statistiska strategier för att hantera skillnader i behandlingseffektivitet mellan randomiserade kliniska prövningar och praktik

31 oktober

Vetenskapsrådet och SBU samverkar för att stärka klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete myndigheterna emellan.

26 oktober
Omslag rapport om Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld
Rapport

Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld

12 oktober
Kateter i arm

Portfria perifera venkatetrar

Perifera venkatetrar används mycket i hälso- och sjukvården och är också ofta orsak till vårdrelaterade infektioner. I norra Europa används vanligtvis katetrar med en extra andra port. Katetrar som saknar denna, så kallade portfria katetrar, skulle möjligen kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner.

30 september
Bild på rapportomslaget

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Underlag till Socialstyrelsen.

23 september
13 september
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera