Nya rapporter
Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre
2014-06-24
Äldre personer kan minska risken för fall och frakturer genom fysisk träning med fokus på förbättrad balans. Träning, enskilt eller i grupp, är idag den enda åtgärden som har vetenskapligt stöd för både minskad fallrisk och för frakturer.
Laserbehandling vid nacksmärta
2014-05-20
SBU:s rapport undersöker det vetenskapliga underlaget för om behandling med laser minskar besvären - både hos personer med akut nacksmärta och personer med långvarig nacksmärta.
Förebyggande av postpartumdepression
2014-05-08
Den systematiska översikten visar att psykosociala och psykologiska interventioner i sen graviditet eller inom sex veckor efter förlossningen kan minska risker för postpartum depression jämfört med sedvanlig hälsovård.
Kylbehandling av nyfödda med syrebrist
2014-04-15
SBU sammanfattar och kommenterar kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration 2013. Översikten bidrar med uppdaterad information om det vetenskapliga stödet för kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av asfyxi under förlossningen.
Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor
2014-04-02
I den systematiska översikten sammanfattas åtta studier som alla jämför motiverande samtal (MI) med alternativ rådgivning av liknande typ eller intensitet utan MI (så kallad attention control).

 Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny Generaldirektör för SBU

Grön rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa

Cochrane
Cochrane Library »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »

 

Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »

 

Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 2, 2014 ute nu »

 

HTA-nätverkets (regionala medicinska utvärderingar) databas »

 


SBU:s Metodbok »

 

Vi finns på Twitter