Nya rapporter
Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer
2014-09-09
Många landsting använder avancerad bildteknik vid prostatacancer för att ta reda på hur spridd cancern är. Men det är oklart om vården kan lita på bilderna som grund för beslut om behandling. Det visar vår senaste rapport.
Bestämning av kalprotektin i feces kan skilja mellan inflammatorisk tarmsjukdom och icke-inflammatoriska tarmbesvär
2014-09-04
Bestämning av kalprotektin i feces är ett användbart test för att skilja mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och icke-inflammatoriska tarmbesvär (IBS) förutsatt att andra orsaker såsom mag-tarminfektioner uteslutits.
Svårläkta sår hos äldre - prevention och behandling
2014-08-26
Det är oklart vad som är den bästa behandlingen för svårläkta sår hos äldre visar en ny rapport från SBU. Kunskapsluckorna är många men det finns stöd för att operation av åderbråck kan minska återfall av vissa typer av bensår.
Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser
2014-08-13
SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. Rapporten om dyslexi är den första någonsin inom området.
Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre
2014-06-24
Äldre personer kan minska risken för fall och frakturer genom fysisk träning med fokus på förbättrad balans. Träning, enskilt eller i grupp, är idag den enda åtgärden som har vetenskapligt stöd för både minskad fallrisk och för frakturer.

 

Cochrane
Cochrane Library »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »

 

Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »

 

Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 2, 2014 ute nu »

  


SBU:s Metodbok »

 

Vi finns på Twitter