Nya rapporter
Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole
2015-10-01
Oklart om magnetstimulering av hjärnan är effektivt mot depression.
Instrument för bedömning av suicidrisk
2015-09-23
Det är oklart om formulär för att avgöra risken för suicid, självmord, bidrar till att personalen gör en säkrare bedömning, enligt SBU.
Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök
2015-09-01
Det finns två program som används i skolan som möjligen kan förebygga självskadebeteende och självmordsförsök.
Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende
2015-09-01
Vården av personer med självskadebeteende kan förbättras betydligt. Även attityderna bland vårdpersonal gentemot personer med självskadebeteende kan bli bättre. Personer som skadat sig själva efterlyser inflytande, kontinuitet och respekt inom vården.
Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom
2015-08-26
Personer som upplever att de har vissa typer av psykosocial belastning i sitt arbete utvecklar mer hjärt-kärlsjukdom över tid. Det visar en ny rapport från SBU som slår fast att arbetsmiljön har betydelse för hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

Nytt SBU-uppdrag att ta fram kunskap om barn med alkoholskador

Vad vet vi egentligen om vårdens metoder vid förlossningar?

SBU får nytt uppdrag att utvärdera socialtjänsten

Äldre i fokus (film)

 

 

 

Lediga tjänster  »

 

Frågor från allmänheten till SBUFrågor från allmänheten till SBU  »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kom med förslag på vad SBU ska utvärdera » 


Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »


Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »


Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 2, 2015 ute nu »

 SBU:s Metodbok »

 


Vi finns på Twitter