Nya rapporter
Kylbehandling av nyfödda med syrebrist
2014-04-15
SBU sammanfattar och kommenterar kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration 2013. Översikten bidrar med uppdaterad information om det vetenskapliga stödet för kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av asfyxi under förlossningen.
Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor
2014-04-02
I den systematiska översikten sammanfattas åtta studier som alla jämför motiverande samtal (MI) med alternativ rådgivning av liknande typ eller intensitet utan MI (så kallad attention control).
Mindre salt – effekter på blodtrycket
2014-03-06
SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk kunskapsöversikt från The Cochrane Collaboration publicerad år 2013 om saltintag och blodtryck
Aromatashämmande läkemedel vid behandling av post­menopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer
2014-03-04
De hormonella läkemedel som används efter bröstcanceroperation hos kvinnor som passerat klimakteriet, så kallade aromatashämmare, fungerar bra. Överlevnaden och antalet sjukdomsfria år ökar – även på längre sikt än fem år.
Progesteronbehandling för att förhindra för tidig förlossning
2014-02-25
SBU sammanfattar och kommenterar en rapport från Cochrane Collaboration.
Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom
2014-02-19
Arbetsmiljön har betydelse för depressionssymtom och symtom på utmattningssyndrom. Det visar en rapport från SBU som granskar de senaste 20 årens internationella forskning på området.

Start för SBU projekt om shaken baby "skakvåld"

Cochrane
Cochrane Library »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »

 

Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »

 

Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 1, 2014 ute nu »

 

HTA-nätverkets (regionala medicinska utvärderingar) databas »

 


SBU:s Metodbok »

 

Vi finns på Twitter