Nya rapporter
Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21
2015-06-23
Blodprov med NIPT-analys för gravida är ett riskfritt och tillförlitligt sätt att upptäcka trisomier hos fostret. Eftersom provet är enkelt att ta är informationen från vården särskilt viktig.
Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom
2015-06-12
Tillägg av nyare läkemedel mot psykos, antipsykotika, kan minska risken för återfall i bipolär sjukdom typ I. Men det går inte att avgöra om nyare antipsykotika har effekt vid bipolär sjukdom typ II.
Fosterövervakning med kardiotokografi (CTG) vid förlossning
2015-06-11
SBU:s rapport handlar om två metoder som an­­vänds under förlossning i Sverige. Dels intagnings-CTG – en mätning på 20–30 minuter vid ankomsten till förlossningsenheten, dels kontinuerlig CTG – CTG-registrering under delar eller hela förlossningsarbetet
Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer
2015-06-09
Vitamin D i kombination med kalcium minskar risken för frakturer något, men bara hos vissa grupper. Det är sannolikt framför allt sköra äldre, med otillräckliga D-vitaminnivåer och lågt kalciumintag, som har nytta av behandlingen.
Bilddiagnostik av avlidna
2015-04-15
SBU:s nya rapport utvärderar om bilddiagnostik kan vara ett bra alternativ eller komplement till obduktion. Rapporten visar att det ännu inte går att avgöra vilka diagnoser som man säkert kan fastställa med bilddiagnostik av avlidna.

Vad vet vi egentligen om vårdens metoder vid förlossningar?

SBU får nytt uppdrag att utvärdera socialtjänsten

Äldre i fokus (film)

 

 

 

LEDIGA TJÄNSTER
SBU söker en hälsoekonom  »

 

Frågor från allmänheten till SBUFrågor från allmänheten till SBU  »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kom med förslag på vad SBU ska utvärdera » 


Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »


Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »


Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 2, 2015 ute nu »

 SBU:s Metodbok »

 


Vi finns på Twitter