29 april
Kvinna på förlossningen
Rapport

Analsfinkterskador vid förlossning

Om vårdpersonalen gör en undersökning med ultraljud direkt efter förlossning kan dolda bristningar i ändtarmens ringmuskel upptäckas i tid. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

29 april
Omslag på rapporten
Rapport

Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter

Rapporten visar att det generellt saknas kunskap om behandling av förlossningsskador hos kvinnan.

26 april
Tallrik med mycket mat
Rapport

Behandling av hetsätningsstörning

Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

26 april
Tonåringar med lärare i skolan

Universella program i skolan för att främja psykisk hälsa bland unga

Skolans breda och långvariga kontakter med barn och unga är en bra arena för program om psykisk hälsa. Nedan sammanfattas kunskaper om universella insatser i skolan kan främja välmående (promotion) eller minska förekomst av psykiska besvär (prevention). Upplysningstjänsten har avgränsat svaret till insatser som ska hindra uppkomsten av samt symtomminskning avseende inåtvända problem som ångest/ängslan, oro och depression.

20 april
SBU Upplysningstjänst svarar kring Åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder

Åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder

När en person söker asyl i Sverige, utan dokument som styrker personens ålder, utgör åldersbedömning en viktig process enligt gällande regler. Personer under 18 år är enligt FN:s barnkonvention berättigade till särskilda åtgärder och omsorg i samhället, såsom hälso- och sjukvård, tillgång till god man eller skolgång. Utöver det påverkar åldern även möjligheten för den asylsökande att få stanna i Sverige.

14 april

SBU:s synpunkter på betänkandet Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU2015:98)

Utredningen om högspecialiserad vård är välkommen med tanke på värdens ökande komplexitet och kostnad och vissa sjukdomars relativt låga frekvens. De förslag som lämnas i utredningen är omfattande och kan därför förväntas ha både avsedda och icke avsedda effekter.

aktuellt

Vetenskap & Praxis

Nytt nummer av SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

17 mars

Behandling med surfaktant vid mekoniumaspiration (MAS) hos nyfödda barn

15 mars
9 mars
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera