Nya rapporter
Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare
2014-11-26
SBU:s nya rapport visar att personer i hög ålder har nytta av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt.
Kosttillägg för undernärda äldre
2014-11-05
SBU:s rapport om kosttillägg är en systematisk sammanställning av internationell och svensk forskning. Översikten belyser nyttan av kosttillägg till personer över 70 år som är undernärda eller som riskerar att bli undernärda.
Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem
2014-10-08
Mindre problem med ryggen vid god arbetssituation

Myndighetssamverkan kring adhd

Genomgång av kunskap om de mest sjuka äldre

 

Cochrane
Cochrane Library »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »

 

Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »

 

Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 2, 2014 ute nu »

  


SBU:s Metodbok »

 

Vi finns på Twitter