Nya rapporter
Svårläkta sår hos äldre - prevention och behandling
2014-08-26
Det är oklart vad som är den bästa behandlingen för svårläkta sår hos äldre visar en ny rapport från SBU. Kunskapsluckorna är många men det finns stöd för att operation av åderbråck kan minska återfall av vissa typer av bensår.
Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser
2014-08-13
SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. Rapporten om dyslexi är den första någonsin inom området.
Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre
2014-06-24
Äldre personer kan minska risken för fall och frakturer genom fysisk träning med fokus på förbättrad balans. Träning, enskilt eller i grupp, är idag den enda åtgärden som har vetenskapligt stöd för både minskad fallrisk och för frakturer.
Laserbehandling vid nacksmärta
2014-05-20
SBU:s rapport undersöker det vetenskapliga underlaget för om behandling med laser minskar besvären - både hos personer med akut nacksmärta och personer med långvarig nacksmärta.
Förebyggande av postpartumdepression
2014-05-08
Den systematiska översikten visar att psykosociala och psykologiska interventioner i sen graviditet eller inom sex veckor efter förlossningen kan minska risker för postpartum depression jämfört med sedvanlig hälsovård.

 

Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny Generaldirektör för SBU

Cochrane
Cochrane Library »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »

 

Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »

 

Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 2, 2014 ute nu »

  


SBU:s Metodbok »

 

Vi finns på Twitter