Nya rapporter
Bilddiagnostik av avlidna
2015-04-15
SBU:s nya rapport utvärderar om bilddiagnostik kan vara ett bra alternativ eller komplement till obduktion. Rapporten visar att det ännu inte går att avgöra vilka diagnoser som man säkert kan fastställa med bilddiagnostik av avlidna.
Arginin för att förebygga karies
2015-03-26
En ny rapport från SBU ställer frågan om tandvårdsprodukter som innehåller arginin kan förhindra eller minska utbredningen av karies. De studier som finns brister i kvaliteten vilket gör att man inte kan avgöra nyttan med arginin i tandkräm.
En systematisk kartläggning och granskning av systematiska översikter inom barn- och ungdomstandvården – vad vet vi egentligen?
2015-03-19
Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden
Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor
2015-03-11
Personer med schizofreni som får stöd att motionera mer och äta mer hälsosamt går ner i vikt. Det visar SBU i en ny rapport som understryker att vårdens insatser är betydelsefulla för att till exempel äta bättre, sluta röka och minska missbruk av alkohol

Äldre i fokus (film)

Uppdrag förlossningsskador

 

Frågor från allmänheten till SBUFrågor från allmänheten till SBU  »

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kom med förslag på vad SBU ska utvärdera » 


Fråga SBU:s Upplysningstjänst – om du behöver en snabb litteraturöversikt »


Vetenskapliga kunskapsluckor
Sök kunskapsluckor  »


Vetenskap & PraxisSBU:s tidning Vetenskap & Praxis nr 1, 2015 ute nu »

 SBU:s Metodbok »

 


Vi finns på Twitter