SBU Utvärderar
Gul
Publicerad: 2000
Publikationstyp: Gul
Rapportnr: 145/1, 145/2
Startsida / Publikationer / Ont i ryggen, ont i nacken

Ont i ryggen, ont i nacken

Denna rapport publicerades 2000. Nya studier kan har tillkommit. Läs mer  »

 

Utvärderingens syfte

Har förekomst av ont i ryggen förändrats i Sverige under 1990-talet? Har förekomsten av olika former av ryggont förändrats? Är ont i ryggen lika vanligt förekommande i hela Europa?

Vilka utrednings- och behandlingsmetoder har visat sig effektiva?

Vilka behandlingsstrategier kan föreslås med hänsyn till nytta, kostnader och risker?

Vilken betydelse har sociala, psykologiska respektive individuella faktorer för förekomst av ont i ryggen?

Vilken är samhällskostnaden för ont i ryggen i Sverige och några andra länder?

Påverkar försäkringssystemets utformning sjukfrånvaron?

Finns likheter mellan olika europeiska länder?
 

Metod
Systematisk litteraturöversikt av kvalitetsgranskade studier publicerade sedan 1989. Beräkningar och analyser av samhällskostnader för ont i ryggen.

Rapportens innehåll
Denna rapport består av två volymer. I den första redovisas evidens om sociala, psykologiska och individuella faktorers inverkan på problemet samt hur smärta uppstår, hur vanligt förekommande det är och vad man vet om möjligheterna att förebygga ryggproblem. I den andra volymen redovisas tillgänglig evidens om kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av ont i ryggen, tillgängliga fakta om kostnadseffektiviteten i olika behandlingsmetoder samt de totala samhällsekonomiska kostnaderna för syndromen nack- och ländryggsmärta. Därutöver redovisas en översikt av försäkringssystemen i olika Europeiska länder

  • Tipsa om denna sida


Vill du beställa en rapport eller sammanfattning?

Ring vår kundtjänst på tel 08-779 96 85 eller skicka e-post till sbu@strd.se

Prislista »