aktuellt
Visby

SBU i Almedalen: Våga prata om förlossningsskador

SBU har gått igenom forskningen kring förlossningsskador. Onsdag morgon, den 6 juli i Almedalen har du chansen att veta mer.

15 juni

Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & praxis

I vårt senaste nummer 2/2016 kan du bland annat läsa mer om våra nya rapporter, förlossningsskador, hetsätning, andning hos nyfödd, våld i nära relationer samt handledsfrakturer

14 juni
Rapport

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård

Mer och bättre forskning behövs om behandling inom institutionsvården. Det finns en rad program inom institutionsvården av ungdomar. Programmen kan till exempel syfta till att minska antisocialt eller aggressivt beteende eller missbruk.

juni
SBU:s kommentar som ligger på ett bord

Kirurgisk simuleringsträning

Kirurgisk simuleringsträning, med till exempel interaktiva datorprogram, är idag ett vanligt sätt att öka färdigheten i ST-läkarutbildningen. En internationell kunskapsöversikt, kommenterad av SBU, visar att simuleringsträning överlag ökar kirurgens tekniska färdighet vid operationsbordet.

27 maj
Flaska med HPV-vaccin och en spruta

Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram

24 maj
Sjukt barn som ska få medicin
Rapport

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter

SBU har gjort en kartläggning av det vetenskapliga stödet för behandlingar av luftvägsinfektioner hos barn.

11 maj
Foto: Shutterstock

Rh-bestämning av foster under pågående graviditet

Rhesus (Rh)-systemets mest betydelsefulla faktor kallas Rh-faktorn. Baserat på om den finns eller saknas på de röda blodkropparna klassas personer som Rh-positiva eller Rh-negativa. Om en Rh-negativ kvinna är gravid med ett Rh-positivt foster kan kvinnans immunsystem börjar bilda antikroppar mot Rh-faktorn, så kallad immunisering. Dessa antikroppar kan ge en upphov till en skadlig effekt på fostret. Ny teknik gör det möjligt att testa Rh-status på fostret från ett blodprov taget på den gravida kvinnan.

11 maj

Kirurgisk behandling av gallblåsecancer

HTA-rapport publicerad från HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

29 april
Rapport
29 april
Rapport
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera