26 oktober
Omslag rapport om Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld
Rapport

Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld

aktuellt
SBU söker vikarierande produktionsledare

SBU söker vikarierande produktionsledare

12 oktober
Kateter i arm

Portfria perifera venkatetrar

Perifera venkatetrar används mycket i hälso- och sjukvården och är också ofta orsak till vårdrelaterade infektioner. I norra Europa används vanligtvis katetrar med en extra andra port. Katetrar som saknar denna, så kallade portfria katetrar, skulle möjligen kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner.

30 september
Bild på rapportomslaget

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Underlag till Socialstyrelsen.

23 september

Systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin

Regeringen har gett SBU i upp­drag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin.

13 september
Kvinna vid dator som håller i en stressboll

Behandling med basal kroppskännedom eller autogen träning för stressrelaterade sjukdomar

september
Susanna Axelsson, generaldirektör

SBU:s nya generaldirektör utsedd av regeringen

Susanna Axelsson har varit tillförordnad generaldirektör för SBU sedan 1 oktober 2015 och anställs nu på tjänsten.

september
Stamceller

Stamcellsterapi efter akut hjärtinfarkt

Stamcellsterapi efter akut hjärtinfarkt ger ingen påvisbar effekt. Det visar en översikt gjord på 12 studier som SBU granskat. Samlade data från 1 252 patienter visar ingen kliniskt relevant effekt eller förbättring av surrogatmåttet vänsterkammarfunktion.

1 september
Rapport
10 augusti
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera