Mandometermetodens effekt för behandling av ätstörningar och övervikt

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ätstörningar såsom anorexia och bulimia nervosa, är allvarliga hälsoproblem hos unga personer, främst flickor. Samtidigt har problemet med kraftig övervikt och fetma med åren vuxit till ett folkhälsoproblem. 

Mandometermetoden togs fram som ett led i behandlingen av ätstörningar för att lära patienterna äta normalt och känna igen sina signaler för hunger och mättnad med hjälp av en dator, en Mandometer®. Denna metod används nu för behandling av både ätstörningar och övervikt vid specialiserade kliniker.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken evidens finns för Mandometermetodens effekt vid behandling av ätstörning och/eller övervikt?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten identifierade inga systematiska översikter. Däremot hittades tre randomiserade kontrollerade studier som beskriver mandometermetodens effekt för behandling av ätstörning och övervikt. Dessutom hittades en icke randomiserad studie av effekt vid ätstörning.

Studierna som jämfört mandometermetoden med de metoder som normalt sett används för behandling av ätstörning och övervikt är mycket få och majoriteten(3 av 4) har dessutom utförts av upphovsmakarna till Mandometer®. Dessutom ingår endast mellan 27 till 106 patienter i studierna (241 totalt), vilket sammantaget gör det svårt att säga någonting om evidensen för effekten av denna metod.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Läs gärna också SBU:s rapporter om Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa från 2011 samt Mat vid fetma från 2013.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-03-19.

Identifierad litteratur

Inkluderande studier gällande behandling av ätstörning

van Elburg, A.A., et al., Mandometer treatment not superior to treatment as usual for anorexia nervosa. Int J Eat Disord, 2012. 45(2): p. 193-201.

Bergh, C., et al., Randomized controlled trial of a treatment for anorexia and bulimia nervosa. Proc Natl Acad Sci U S A, 2002. 99(14): p. 9486-91.

Inkluderade studier gällande behandling av övervikt

Ford, A.L., et al., Treatment of childhood obesity by retraining eating behaviour: Randomised controlled trial. BMJ (Online), 2010. 340(7740): p. 250.

Galhardo, J., et al., Normalizing eating behavior reduces body weight and improves gastrointestinal hormonal secretion in obese adolescents. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2012. 97(2): p. E193-E201.


Frågeställare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Publiceringsdatum

2015-04-13

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Lisa Fredriksson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, jessica.dagerhamn@sbu.se

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-04-13
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
http://www.sbu.se/mandometermetoden

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2015-03-19

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Embase via embase, Cinahl via ebsco

Söktermer

PubMed via NLM 18 March 2015

Mandometer/-lean-metoden vid ätstörning och övervikt

 

Search terms

Items found

Population: Personer med ätstörningar och övervikt

1.     

"Eating Disorders"[Mesh]

22605

2.     

(((((eating disorder*[Title/Abstract]) OR anorexia*[Title/Abstract]) OR bulimia*[Title/Abstract]) OR binge-eating[Title/Abstract]))

35109

3.     

("Obesity"[Mesh]) OR "Overweight"[Mesh]

149519

4.     

(obesity[Title/Abstract]) OR overweight[Title/Abstract]

167506

5.     

1. OR 2. OR 3. OR 4.

258766

Intervention:

6.     

   mandometer

22

7.     

mandolean

9

8.     

6. OR 7.

22

Final

5. OR 8.

20

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 18 March 2015

Mandometer/-lean-metoden vid ätstörning och övervikt

 

Search terms

Items found

Population:

1.   

   MeSH descriptor: [Eating Disorders] explode all trees

838

2.     

"eating disorder" or anorexia* or bulimia* or binge-eating:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

3918

3.     

MeSH descriptor: [Obesity] explode all trees OR MeSH descriptor: [Overweight] explode all trees

8434

4.     

"overweight":ti,ab,kw OR "obesity":ti,ab,kw OR obese:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

16238

5.     

1. OR 2. OR 3. OR 4.

19810

Intervention:

6.     

mandometer (Word variations have been searched)

7

7.     

mandolean (Word variations have been searched)

3

8.     

6. OR 7.

9

Final

5. OR 8.

9

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[KW] = Keyword

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments 

 

Embase via embase.com 19 March 2015

Mandometer/-lean-metoden vid ätstörning och övervikt

 

Search terms

Items found

Population:

1.   

  'eating disorder'/exp OR 'eating disorder'

38642

2.     

'anorexia' OR 'bulimia' OR 'binge eating disorder'

76205

3.     

'obesity' OR 'overweight' OR obese

368357

4.     

1. OR 2. OR 3.

449155

Intervention:

5.     

mandometer

30

6.     

mandolean

8

7.     

4. OR 5.

30

Final

4. AND 7.

28

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

/mj = Major Topic

 * = Truncation

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Cinahl via ebsco.com 19 March 2015

Mandometer/-lean metoden vid ätstörning och övervikt

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

   AB Eating disorder* OR anorexia* OR bulimia* OR binge-eating*

7735

2.     

AB obes* OR overweight*

24689

3.     

1. OR 2.

31856

Intervention:

4.     

TX mandometer

4

5.     

TX mandolean

1

6.     

1. OR 2.

4

Limits:

Final

3. or 4.

3

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields

* = Truncation

Sidan uppdaterad