27 maj
Flaska med HPV-vaccin och en spruta

Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram

24 maj
Sjukt barn som ska få medicin
Rapport

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter

SBU har gjort en kartläggning av det vetenskapliga stödet för behandlingar av luftvägsinfektioner hos barn.

11 maj
Foto: Shutterstock

Rh-bestämning av foster under pågående graviditet

Rhesus (Rh)-systemets mest betydelsefulla faktor kallas Rh-faktorn. Baserat på om den finns eller saknas på de röda blodkropparna klassas personer som Rh-positiva eller Rh-negativa. Om en Rh-negativ kvinna är gravid med ett Rh-positivt foster kan kvinnans immunsystem börjar bilda antikroppar mot Rh-faktorn, så kallad immunisering. Dessa antikroppar kan ge en upphov till en skadlig effekt på fostret. Ny teknik gör det möjligt att testa Rh-status på fostret från ett blodprov taget på den gravida kvinnan.

11 maj

Kirurgisk behandling av gallblåsecancer

HTA-rapport publicerad från HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

29 april
Omslag på rapporten
Rapport

Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter

Rapporten visar att det generellt saknas kunskap om behandling av förlossningsskador hos kvinnan.

29 april
Kvinna på förlossningen
Rapport

Analsfinkterskador vid förlossning

Om vårdpersonalen gör en undersökning med ultraljud direkt efter förlossning kan dolda bristningar i ändtarmens ringmuskel upptäckas i tid. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

26 april
Tallrik med mycket mat
Rapport

Behandling av hetsätningsstörning

Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

26 april
Tonåringar med lärare i skolan

Universella program i skolan för att främja psykisk hälsa bland unga

Skolans breda och långvariga kontakter med barn och unga är en bra arena för program om psykisk hälsa. Nedan sammanfattas kunskaper om universella insatser i skolan kan främja välmående (promotion) eller minska förekomst av psykiska besvär (prevention). Upplysningstjänsten har avgränsat svaret till insatser som ska hindra uppkomsten av samt symtomminskning avseende inåtvända problem som ångest/ängslan, oro och depression.

20 april
14 april
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera