30 september
Bild på rapportomslaget

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Underlag till Socialstyrelsen.

23 september

Systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin

Regeringen har gett SBU i upp­drag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin.

13 september
Kvinna vid dator som håller i en stressboll

Behandling med basal kroppskännedom eller autogen träning för stressrelaterade sjukdomar

september
Susanna Axelsson, generaldirektör

SBU:s nya generaldirektör utsedd av regeringen

Susanna Axelsson har varit tillförordnad generaldirektör för SBU sedan 1 oktober 2015 och anställs nu på tjänsten.

september
Stamceller

Stamcellsterapi efter akut hjärtinfarkt

Stamcellsterapi efter akut hjärtinfarkt ger ingen påvisbar effekt. Det visar en översikt gjord på 12 studier som SBU granskat. Samlade data från 1 252 patienter visar ingen kliniskt relevant effekt eller förbättring av surrogatmåttet vänsterkammarfunktion.

september
Man står på knä och lägger golv
Rapport

Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär

Arbetsmiljön har betydelse för artros i knä och höft. Det är vanligare med artrosbesvär i knä för personer som arbetar i knästående och stående arbetsställning. När det gäller artrosbesvär i höft är det vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden position. Att lyfta och bära i arbete visar också samband med högre förekomst av artrosbesvär i såväl knä som höft.

aktuellt

Lediga tjänster

Vi söker en läkare för anställning som sakkunnig.

10 augusti

Du vet väl om att SBU även utvärderar socialtjänst och LSS-verksamhet?

Läs mer om våra pågående projekt, rapporter och kommande konferenser inom socialtjänstområdet.

4 juli
29 juni
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera