aktuellt
Visby

SBU deltog i Almedalen: Våga prata om förlossningsskador

SBU har gått igenom forskningen kring förlossningsskador, vilket presenterades vid ett seminarium i samband med årets Almedalsvecka.

29 juni
SBU-kommentar på skrivbord

Utvärdering av diagnostiska strategier vid ärftlig tjocktarmscancer (Lynch syndrom)

När någon drabbats av tjocktarmscancer före 50 års ålder innebär ett gentest för Lynch syndrom en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar. Lynch syndrom beror på en genförändring som ökar risken för flera cancerformer.

15 juni

Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & praxis

I vårt senaste nummer 2/2016 kan du bland annat läsa mer om våra nya rapporter, förlossningsskador, hetsätning, andning hos nyfödd, våld i nära relationer samt handledsfrakturer

14 juni
Rapport

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård

Mer och bättre forskning behövs om behandling inom institutionsvården. Det finns en rad program inom institutionsvården av ungdomar. Programmen kan till exempel syfta till att minska antisocialt eller aggressivt beteende eller missbruk.

juni
SBU:s kommentar som ligger på ett bord

Kirurgisk simuleringsträning

Kirurgisk simuleringsträning, med till exempel interaktiva datorprogram, är idag ett vanligt sätt att öka färdigheten i ST-läkarutbildningen. En internationell kunskapsöversikt, kommenterad av SBU, visar att simuleringsträning överlag ökar kirurgens tekniska färdighet vid operationsbordet.

27 maj
Flaska med HPV-vaccin och en spruta

Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram

24 maj
Sjukt barn som ska få medicin
Rapport

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter

SBU har gjort en kartläggning av det vetenskapliga stödet för behandlingar av luftvägsinfektioner hos barn.

11 maj
Foto: Shutterstock

Rh-bestämning av foster under pågående graviditet

Rhesus (Rh)-systemets mest betydelsefulla faktor kallas Rh-faktorn. Baserat på om den finns eller saknas på de röda blodkropparna klassas personer som Rh-positiva eller Rh-negativa. Om en Rh-negativ kvinna är gravid med ett Rh-positivt foster kan kvinnans immunsystem börjar bilda antikroppar mot Rh-faktorn, så kallad immunisering. Dessa antikroppar kan ge en upphov till en skadlig effekt på fostret. Ny teknik gör det möjligt att testa Rh-status på fostret från ett blodprov taget på den gravida kvinnan.

11 maj
29 april
Rapport
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera