maj
Barn som tar gelehallon

Reglering av sockerrika livsmedel

Ohälsosamma kostvanor kan orsaka övervikt och fetma och följdsjukdomar som typ-2 diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. En viktig fråga är om det genom insatser på nationell nivå i form av ekonomiska och eller juridiska styrmedel går att främja goda matvanor och bättre folkhälsa.

maj
Hälsosam mat upplagt på ett bord

Subvention av hälsosam mat

En varierad kost baserad på frukt, grönsaker, fullkorn, magra mejeriprodukter, fisk och olja minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes och vissa cancerformer. En viktig fråga är om det går att öka konsumtionen av dessa livsmedel genom att subventionera hälsosamma livsmedel som frukt, grönsaker och fisk.

26 april
Omslag tidningen Vetenskap & Praxis

Nytt nummer av Vetenskap & Praxis

aktuellt
Anställda i konferenslokal

SBU söker informationsspecialist

Ett vikariat på 12 månader för en av våra fyra informationsspecialister med start i augusti 2017.

april
Kvinna som har ont i höfter

Behandling av trokanterbursit, ”great trochanter pain syndrome” (GTPS), med lokal kortisoninjektion

Den kliniska diagnosen ”great trochanter pain syndrome” (GTPS) karakteriseras av smärta och palpationsömhet i anslutning till höftens stora trokanter (trochanter major). Tillståndet benämndes tidigare trokanterbursit. Höftens stora trokanter är ett utskott på lårbenets övre del och kan kännas under huden på utsidan av höften. GTPS kan ha stor påverkan på patientens vardagsliv och livskvalitet och är en vanlig orsak till att patienter söker vård i primärvården. Patienterna erbjuds inte sällan en lokal injektion av kortison. Men hur vårdpersonal ska behandla GTPS på ett optimalt sätt är väsentligen oklart.

28 mars
Rapport
22 mars
16 mars
10 mars
3 mars
Fler nyheter
SBU personal i korridor
Prioriteringskonferens som arrangeras i samarbete med SBU
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst