Filtrering

Information om filtrering

Nedan finns möjlighet att filtrera vilka publikationer som visas i kartan. Utgångsläget är att samtliga publikationer visas. Alternativen är grupperade i olika kategorier (varje kategori visas i en blå ruta nedan). Om du väljer fler alternativ inom en och samma kategori visas de publikationer som tillhör något av dessa alternativ (kombineras med OR inom kategorier). Om du gör val i olika kategorier visas de publikationer som uppfyller alla dessa alternativ (kombineras med AND mellan kategorier).

Visar 19 publikationer

  • Studier med måttlig risk för systematiska fel

  • Studier med hög risk för systematiska fel

Behandling/rehabilitering
Symtomgrupper*
Depression/Ångest
Feber
Hjärtklappning/POTS**
Hjärntrötthet/Kognitiv nedsättning
KOL/Astma
Lukt/Smak
Lungfunktion/Andning
Neurologiska besvär
Njurbesvär
Pneumoni
Smärta
Sömnproblem
Yrsel/Illamående
Övrigt
*Grupper av vanliga symtom eller besvär som i Patientregistret har angetts tillsammans med ICD-10-koden U09.9, Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (postcovid). Källa: Socialstyrelsen, Statistik om tillstånd efter covid-19. ** Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS).