Evidenskarta: Postcovid – behandling och rehabilitering juni 2022

Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas genom att justera i menyn ovan tabellen.

Filtrera
Population
Behandling/rehabilitering
Symtomgrupper*
Depression/Ångest
1
Studier med måttlig risk för systematiska fel
Feber
Hjärtklappning/POTS**
Hjärntrötthet/Kognitiv nedsättning
1
Studier med måttlig risk för systematiska fel
1
Studier med hög risk för systematiska fel
KOL/Astma
Lukt/Smak
3
Studier med måttlig risk för systematiska fel
Lungfunktion/Andning
4
Studier med måttlig risk för systematiska fel
3
Studier med hög risk för systematiska fel
Neurologiska besvär
Njurbesvär
Pneumoni
Smärta
1
Studier med måttlig risk för systematiska fel
Sömnproblem
Yrsel/Illamående
Övrigt
1
Studier med måttlig risk för systematiska fel
4
Studier med hög risk för systematiska fel
*Grupper av vanliga symtom eller besvär som i Patientregistret har angetts tillsammans med ICD-10-koden U09.9, Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (postcovid). Källa: Socialstyrelsen, Statistik om tillstånd efter covid-19. ** Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS).

Tabellen är baserad på rapporten Postcovid – levande forskningsöversikt