Evidenskarta Pedodonti/Evidence map Pediatric dentistry

Risk för bias
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Fissurförsegling
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Fluorider
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Fyllningar eller excavering
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Interceptiv behandling av bettet
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Kirurgiska åtgärder och syndrom
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Ortodonti
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Rotbehandling av primära tänder
Tandvårdsrädsla och sedering och smärtkontroll
Övrig kariesprevention och tidig småbarnskaries
7
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården