Evidenskarta Parodontologi/Evidence map Periodontology

Publikationstyp
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Antibiotikabehandling
Diagnostik
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Farmakologisk behandling utöver antibiotika
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Fotodynamisk terapi eller laser
Generellt om behandling
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Kirurgisk behandling och regenerativa material
Lokal kemisk eller farmakologisk behandling
7
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Munhygien och instruktioner
8
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Population och riskgrupper
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt som ortodonti eller probiotika eller motiverande samtal
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
102
Systematiska översikter med hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården