Evidenskarta Ortodonti/Evidence map Orthodontics

Risk för bias
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Avtagbar apparatur eller interceptiv behandling
Behandling av underbett och överbett med diverse metoder
Behandling av öppet eller djupt bett
7
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Behandling med fastsittande tandställning med bracketsystem eller lingual tandställning
Expansion av överkäken vid korsbett med fast och avtagbar apparatur
Förebyggande av karies white spot lesions i anslutning till tandställning
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Komplikationer eller sidoeffekter som rotresorption eller smärta
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Mini implantat
Retention av behandlingsresultat
8
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Tandreglering i kombination med kirurgi
Tekniker för att påskynda tandförflyttning
9
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt som livskvalitet och ortodonti
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
5
Systematiska översikter med hög risk för bias
115
Systematiska översikter med hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården