Evidenskarta Orofacial medicin/Evidence map Orofacial medicine

Risk för bias
Metoder
Teman

Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Maligna tillstånd
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Orala mucositer vid cancerbehandling
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Osteonekros i samband med läkemedelsbehandling
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Slemhinneförändringar
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Xerostomi och hypersalivering och hyposalivering
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Äldre i behov av särskilt stöd
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt till exempel halitosis och antifibrinolytisk behandling
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
Systematiska översikter med hög risk för bias

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården