Evidenskarta Käkkirurgi/Evidence map Oral and maxillofacial surgery

Publikationstyp
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Cystor och benigna tumörer
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Implantat
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inflammatoriska tillstånd i käkar som osteoradionekros eller läkemedelsrelaterad käkbensnekros eller osteomyelit eller infektioner
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Käk och ansiktsfrakturer
Käkleder
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Käkrekonstruktioner
9
Ortognatkirurgi och ansiktsdeformiteter
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Slemhinneförändringar
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Tandextraktioner
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Tandtrauma
5
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrig dentoalveolär kirurgi
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt i huvudsak handläggning av ökad blödningsrisk
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
347
Systematiska översikter med hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården