Evidenskarta Kariologi/Evidence map Cariology

Risk för bias
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Antibakteriell behandling
7
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
4
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Behandling av ilningar
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
8
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Diagnostik av initial karies
4
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Exkavering och överkappning
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
7
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Fissurförsegling
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Fluorider
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Fyllningsterapi och material och lyckandefrekvens och fyllningsöverlevnad
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Tekniker för remineralisering
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
5
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrig kariesprevention och icke operativ behandling
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
5
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården