Evidenskarta Endodonti/Evidence map Endodontology

Publikationstyp
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Apikal kirurgi
Akut behandling
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Infekterad nekrotisk pulpa
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Omgörning av tidigare rotbehandling
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Regenerativ endodonti
Smärta
Vital pulpa
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
6
Systematiska översikter med hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården