Evidenskarta Dentala implantat/Evidence map Dental implantology

Publikationstyp
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Antibiotikabehandling
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Benförbättring
Diagnostik och planering
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Generellt om lyckandefrekvens
Implantat och material och design och yta
Implantatstödd protetik
Kirurgisk metod
Periimplantit och munhygien och plack och biologisk film
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Population och riskfaktorer
Övrigt
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
363
Systematiska översikter med hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården