Evidenskarta Bettfysiologi/Evidence map Orofacial pain and jaw function/Clinical oral physiology

Risk för bias
Metoder
Teman

Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas genom att justera i menyn ovan tabellen.

Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Artrit
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Bruxism
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Käkkirurgi
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Sömnapné
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Temporomandibulär dysfunktion
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
Systematiska översikter med hög risk för bias

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården