Evidenskarta Intrahepatisk cholestas behandling

Publikationstyp
Evidensläge
Läkemedel
Behandling i vården
Egenvård
Behandling
Läkemedel Behandling eller övervakning i vården Egenvård
Utfall
Levervärden och gallsyra (kvinna)
3
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
Klåda (kvinna)
4
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
5
Systematiska översikter med hög risk för bias
Kejsarsnitt (kvinna)
4
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
Komplikationer vid förlossning (kvinna)
Sjukvård (kvinna)
Livskvalitet (kvinna)
Upplevelser och erfarenheter (kvinna)
Biverkningar (kvinna)
3
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
Fetal stress till exempel CTG förändringar eller mekoniumfärgat fostervatten eller påverkat APGAR. (barn)
2
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
1
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
Förtidsbörd (barn)
2
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
Sjuklighet (barn)
3
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
Dödlighet (barn)
2
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas