Lunchwebbinarium den 7 oktober om SBU och Socialstyrelsens rapport om BUP heldygnsvård

Den 7 oktober kl 12.00–12.45 arrangeras ett kostnadsfritt webbinarium med fokus på rapporten prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård.

Rapporten lyfter de kunskaps- och utvecklingsbehov som patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att jobba vidare med för att förbättra vården. Resultatet kan användas av beslutsfattare, till exempel inom regioner, barnpsykiatriska verksamheter samt professionsföreningar, vid styrning och utveckling av vården och dess innehåll. Det kan även vara viktig kunskap för forskare och forskningsfinansiärer när ny forskning initieras.

Webbinariet hålls digitalt. Länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare före webbinariet.

Till rapporten "Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård"

Anmälan