Diagnostik av WAD, pisksnärtsrelaterade skador (whiplash-associated disorders), med hjälp av videofluoroskopi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Med WAD menas besvär efter distorsion (förvridning) av halsryggen. Den här typen av smärta och besvär dyker oftast upp efter en trafikolycka. Orsaken till smärtan är dock oklar och det är svårt att objektivt diagnosticera WAD. Det finns en teori om att över- eller underrörlighet i nacken är orsaken till smärtan.

Videofluoroskopi, rörliga röntgenbilder, är ett sätt att undersöka rörligheten i halsryggen. Det är dock oklart om videofluoroskopi är lämpligt för diagnostik av WAD. 

En C-båge är en typ av röntgenutrustning. Röntgenröret befinner sig på den ena sidan och detektorn på den andra sidan av ett ”C”. På grund av rörligheten i C-bågen är det möjligt att få röntgenbilder från nästan vilket plan som helst. C-båge kan t ex användas under ortopediska operationer för att göra dem minimalt invasiva.

Frågor till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka studier finns över diagnostik av WAD med hjälp av röntgengenomlysning med C-båge?

Vilka studier finns över diagnostik av WAD med hjälp av videofluoroskopi

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några studier som direkt svarar på frågeställningen om diagnostik av WAD med hjälp av röntgengenomlysning på C-båge.

Vi har identifierat fyra studier över videofluoroskopi i samband med halsryggsmärtor. Alla studier har ett litet antal patienter. Tre av studierna är publicerade före år 1975. En av studierna har ingen kontrollgrupp.

Sammantaget gör detta att det är svårt att dra slutsatser av materialet. 

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-06-04.

Identifierad litteratur

Studier

Yoshimoto H, Abumi K, Ito M, Kanayama M, Kaneda K. Kinematic evaluation of atlantoaxial joint instability: An in vivo cineradiographic investigation. Journal of spinal disorders 2001;14:21-31.

Woesner ME, Mitts MG. The evaluation of cervical spine motion below C2: a comparison of cineroentgenographic and conventional roentgenographic methods. The American journal of roentgenology, radium therapy, and nuclear medicine 1972;115:148-54.

Buonocore E, Hartman JT, Nelson CL. Cineradiograms of cervical spine in diagnosis of soft-tissue injuries. JAMA : the journal of the American Medical Association 1966;198:143-7.

Jones MD. Cervical spine cineradiography after traffic accidents. Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960) 1962;85:974-81.


Frågeställare

Försäkringskassan

Datum

2013-11-18

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2013-11-18
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/wad

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2013-06-04

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, DARE, EED & HTA database via CRD, Scopus

Söktermer

PubMed via NLM 27 March 2013

C-arm fluoroscopy

 

1.    Search terms

2.    Items found

 

( "c-arm"[tiab] OR mobile[tiab] OR portable[tiab] )

68 550

 

( "Whiplash Injuries"[Mesh] OR whiplash[tiab] OR WAD[tiab] )

3397

 

1 OR 2

71 934

 

fluoroscopy[tiab] OR "Fluoroscopy"[Mesh]

18 095

Final

3 AND 4

771

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 27 March 2013

C-arm fluoroscopy

 

3.    Search terms

4.    Items found

5.     

c-arm:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

80

 

mobile:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

910

 

portable:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

884

 

MeSH descriptor: [Whiplash Injuries] explode all trees

149

 

whiplash:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

216

 

WAD:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

49

 

1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6

2084

 

fluoroscopy:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

625

 

MeSH descriptor: [Fluoroscopy] explode all trees

320

 

8 OR 9

628

Final

7 AND 10

24

The search result, usually found at the end of the documentation, forms
the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

ti,ab,kw = Title, abstract or keyword

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

DARE, EED & HTA database via CRD 27 March 2013

Cervical vertebrae and fluoroscopy

 

6.    Search terms

7.    Items found

8.     

(c-arm) OR (mobile) OR (portable) OR (whiplash) OR (WAD)

310

 

MeSH DESCRIPTOR Whiplash Injuries EXPLODE ALL TREES

28

 

1 OR 2

310

 

(fluoroscopy)

80

 

MeSH DESCRIPTOR Fluoroscopy EXPLODE ALL TREES

24

 

4 OR 5

81

Final

3 AND 6

2

The search result, usually found at the end of the documentation, forms
the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

 

Diagnostik av WAD

 

 

PubMed via NLM 27 March 2013

Whiplash

 

9.    Search terms

10. Items found

11.  

"Whiplash Injuries/diagnosis"[Mesh]

852

Final

1

852

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

PubMed via NLM 27 March 2013

Whiplash

 

12. Search terms

13. Items found

14.  

("Zygapophyseal Joint"[Mesh] OR "Zygapophyseal Joint"[tiab]) AND ("Fluoroscopy"[Mesh] OR fluoroscopy[tiab])

61

Final

1

61

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Videofluoroscopi

 

 

PubMed via NLM 28 May 2013

Videofluoroscopy and diagnosis of WAD

 

15. Search terms

16. Items found

Population:

17.  

"Cervical Vertebrae"[Mesh] OR "Whiplash Injuries"[Mesh] OR "Zygapophyseal Joint"[Mesh]

31 198

 

whiplash[tiab] OR WAD[tiab] OR "Zygapophyseal Joint"[tiab]

2723

 

1 OR 2

31 954

Intervention:

 

"Cineradiography"[Mesh]

7 446

 

Cineradiograph*[tiab] OR Radiocinematograph*[tiab] OR Cinefluorograph*[tiab] OR cinefluoroscop*[tiab] OR videofluoroscop*[tiab] OR "fluorovideo radiography"[tiab]

2 961

 

4 OR 5

9 439

Final

3 AND 6

93

The search result, usually found at the end of the documentation, forms
the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

Cochrane Library via Wiley 28 May 2013

Videofluoroscopy and diagnosis of WAD

 

18. Search terms

19. Items found

Population:

20.  

MeSH descriptor: [Cervical Vertebrae] explode all trees

643

 

MeSH descriptor: [Whiplash Injuries] explode all trees

157

 

MeSH descriptor: [Zygapophyseal Joint] explode all trees

67

 

whiplash:ti,ab,kw or WAD:ti,ab,kw or "Zygapophyseal Joint":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

314

 

1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5

919

Intervention:

 

MeSH descriptor: [Cineradiography] explode all trees

103

 

Cineradiograph*:ti,ab,kw or Radiocinematograph* or Cinefluorograph* or cinefluoroscop* or videofluoroscop* (Word variations have been searched)

106

 

6 OR 7

183

Final

5 AND 8

CENTRAL/5

The search result, usually found at the end of the documentation, forms
the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

ti,ab,kw = Title, abstract or keyword

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

  

 

Embase via embase.com 28 May 2013

Videofluoroscopy and diagnosis of WAD

 

21. Search terms

22. Items found

Population:

23.  

'cervical spine'/exp OR 'whiplash injury'/exp OR 'zygapophyseal joint'/exp AND [embase]/lim

20 238

 

whiplash:ab,ti OR wad:ab,ti OR 'zygapophyseal joint':ab,ti AND [embase]/lim

2 538

 

1 OR 2

20 905

Intervention:

 

'cineradiography'/exp AND [embase]/lim

2 030

 

cineradiograph*:ab,ti OR radiocinematograph*:ab,ti OR cinefluorograph*:ab,ti OR cinefluoroscop*:ab,ti OR videofluoroscop*:ab,ti OR 'fluorovideo radiography':ab,ti AND [embase]/lim

2 473

 

4 OR 5

4 125

Final

3 AND 6

70

/de= Term from the EMTREE controlled vocabulary

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

/lim= Limit

:ti:ab = Title or abstract

* = Truncation

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Citering

 

 

Scopus 4 June 2013

Citation search

 

24. Search terms

25. Items found

26.  

Bard 1964 [7]

3

 

Jones 1962 [6]

0

 

Epstein 1978 [8]

1

 

Theobald 2012 [9]

3

 

van Mameren 1992 [10]

57

 

Bard 1968 [11]

1

 

Jones 1967 [12]

1

 

van Mameren 1990 [13]

41

 

Henderson 1985 [14]

5

 

Shippel 1987 [15]

1

 

Epstein 1978b [16]

4

 

Jones 1966 [17]

1

 

Woesner 1972 [4]

8

 

Buonocore 1966 [5]

10

 

Yoshimoto 2001 [3]

4

Final

Total efter dubblettkontroll

123

Sidan publicerad