Universella program i skolan för att främja psykisk hälsa bland unga

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Skolans breda och långvariga kontakter med barn och unga är en bra arena för program om psykisk hälsa. Nedan sammanfattas kunskaper om universella insatser i skolan kan främja välmående (promotion) eller minska förekomst av psykiska besvär (prevention). Upplysningstjänsten har avgränsat svaret till insatser som ska hindra uppkomsten av samt symtomminskning avseende inåtvända problem som ångest/ängslan, oro och depression.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan universella skolbaserade program främja psykiskt välmående och förebygga uppkomst av inåtvända problem bland tonåringar?

Sammanfattning Upplysningstjänstens svar

Gränsen mellan att främja psykisk hälsa (promotion) och att förebygga psykisk ohälsa (prevention) i skolan är inte knivskarp. Interventioner som syftar till promotion av psykisk hälsa kan inriktas mot att stödja välbefinnande, sociala relationer m.m. eller, mera indirekt, verka för fysisk aktivitet och goda kostvanor. Interventioner som syftar till att förebygga psykisk ohälsa baseras på beteendevetenskapliga teorier.

Upplysningstjänsten identifierade åtta systematiska översikter, men ingen av dem var helt relevant för frågan. Fyra relevanta kontrollerade studier har utvärderat effekter på depression och ångest/ängslan av olika universella skolbaserade program för tonåringar. Programmen byggde på mindfulness och yoga respektive ett nätbaserat beteendeinriktat program. Författarna till såväl översikterna som de kontrollerade studierna fann att resultaten pekade i gynnsam riktning, men effekterna var små. Varken de kontrollerade studierna eller de systematiska översikterna rapporterade skadliga effekter av interventionerna. Två svenska studier på högstadieelever (2, 3) har undersökt effekter av universella skolprogram, men de uppfyllde inte våra kriterier. Inga svenska studier med äldre tonåringar identifierades.

SBU har inte bedömt kvaliteten på översikterna eller de ingående studierna. Det är möjligt att studierna kan ha lägre kvalitet än sådana som SBU inkluderar i egna utvärderingar. Ingen bedömning har heller gjorts om programmen är överförbara till förhållanden i Sverige etiskt, pedagogiskt, ekonomiskt eller på annat sätt. SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast respektive författares slutsatser.

Referenser

 1. SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. 2010 202.
 2. Garmy P, Jakobsson U, Carlsson KS, Berg A, Clausson EK. Evaluation of a school-based program aimed at preventing depressive symptoms in adolescents. The Journal of school nursing : the official publication of the National Association of School Nurses. 2015;31(2):117-25.
 3. Lindholm SK. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School Young people’s perspectives and public health discourses. Linköping 2015.
 4. Weare K, Nind M. Mental health promotion and problem prevention in schools: what does the evidence say? Health promotion international. 2011;26 Suppl 1:i29-69.
 5. Bennett K, Manassis K, Duda S, Bagnell A, Bernstein GA, Garland EJ, et al. PREVENTING CHILD AND ADOLESCENT ANXIETY DISORDERS: OVERVIEW OF SYSTEMATIC REVIEWS. Depress Anxiety. 2015;32(12):909-18.
 6. Fisak BJ, Jr., Richard D, Mann A. The prevention of child and adolescent anxiety: a meta-analytic review. Prevention science : the official journal of the Society for Prevention Research. 2011;12(3):255-68.
 7. Stockings E. A DL, Dobbins T, Lee Y, Erskine H, Whiteford H, Patton G. Preventing depression and anxiety in young people: a reveiwe of the joint efficacy of universal,selective and indicated prevention. Pyshcological Medicine. 2016;46(1):11-26.
 8. Hetrick SE, Cox GR, Merry SN. Where to go from here? An exploratory meta-analysis of the most promising approaches to depression prevention programs for children and adolescents. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(5):4758-95.
 9. Clarke AM, Kuosmanen T, Barry MM. A systematic review of online youth mental health promotion and prevention interventions. Journal of youth and adolescence. 2015;44(1):90-113.
 10. Zenner C, Herrnleben-Kurz S, Walach H. Mindfulness-based interventions in schools – a systematic review and meta-analysis (Provisional abstract). Database of Abstracts of Reviews of Effects [Internet]. 2014; (2):[603 p.]. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cldare/articles/DARE-12014048233/frame.html.
 11. Sancassiani F, Pintus E, Holte A, Paulus P, Moro MF, Cossu G, et al. Enhancing the emotional and social skills of the youth to promote their wellbeing and positive development: A systematic review of universal school-based randomized controlled trials. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. 2015;11:21-40.
 12. Garmy P, Berg A, Clausson EK. A qualitative study exploring adolescents' experiences with a school-based mental health program. BMC Public Health. 2015;15(1):1074.
 13. Noogle J SN, Minami T, Khalsa S. Benefits of Yoga for Psychosocial Well-Being in a US High School Curriculum: A Preliminary Randomized Controlled Trial. Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP. 2012;33(3):193-201.
 14. Metz SM, Frank J, Reibel D et al. The Effectiveness of the Learning to BREATHE Program on Adolescent Emotion Regulation. Research in human development. 2013;10(3):252-72.
 15. Franco C MI, Cangas A, Gallego J. Exploring teh Effects of a Mindfulness Program for Students of Secondary School. Int J of Knowledge Society Research 2011;2(1):14-28.
 16. Calear AL, Christensen H, Mackinnon A, Griffiths KM, O'Kearney R. The YouthMood Project: a cluster randomized controlled trial of an online cognitive behavioral program with adolescents. J Consult Clin Psychol. 2009;77(6):1021-32.
 17. Wahl MS, Patak MA, Pössel P, Hautzinger M. A school-based universal programme to prevent depression and to build up life skills. Journal of Public Health. 2011;19(4):349-56.
 18. Aune T, Stiles TC. Universal-Based Prevention of Syndromal and Subsyndromal Social Anxiety: A Randomized Controlled Study. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2009;77(5):867-79.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2016-04-26
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201608

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Gunilla Fahlström samt Göran Bertilsson, Agneta Pettersson, Jessica Dagerhamn, Jan Liliemark och Anna Edemo vid SBU.

Sidan publicerad