Workshop i litteratursökning till systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister ger två workshops om litteratursökning till systematiska översikter. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskaper och erfarenhet av sökning i internationella databaser, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

Syfte

Deltagarna får inblick i de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter, med utgångspunkt i SBU:s metod. Vi går igenom hur det arbetet skiljer från sökning till andra typer av uppdrag och vad informationsspecialisten bidrar med i det systematiska översiktsarbetet.

Workshopen vänder sig till

Bibliotekarier och informationsspecialister från universitet, medicinska bibliotek och myndigheter.

Deltagarna ska ha erfarenhet av sökning i bibliografiska databaser och grundläggande kunskap om sökteknik (t.ex. skillnader mellan kontrollerad vokabulär och fritext, hur booleska- och närhetsoperatorer används)

Innehåll

Föreläsning varvas med kortare praktiska övningar i PubMed. Fokus ligger på litteratursökningsprocessen snarare än detaljerad sökteknik.

  • Vad är en systematisk översikt och hur hittar man dem?
  • En detaljerad genomgång av litteratursökningsprocessen (projektplan & frågeställning, testsökning, skapa sökstrategier m.m.)
  • Efter litteratursökningen

Var, när, vad behöver du ta med dig?

Datum:
9 oktober 2019, kl. 13.00–16.00
11 oktober 2019, kl. 09.00–12.00

Lokal: SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, Stockholm (Lokal Franklin, plan 3)

Utrustning: Medtag egen dator

Kursledare: Hanna Olofsson och Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialister på SBU

Anmälan

Anmälan till Kickan Håkanson e-post: kickan.hakanson@sbu.se
Sista anmälningsdag: 2019-09-11

Workshopen är kostnadsfri men deltagarna står själva för resor, kost och logi.
Om workshopen blir fullsatt tar vi oss rätten att prioritera bland deltagarna, t.ex. max två deltagare per arbetsplats och endast personer som inte deltagit vid tidigare workshops. Blir antalet anmälda deltagare för lågt kan workshopen komma att ställas in.

När du anmäler dig till, och deltar i utbildningar, konferenser och andra evenemang som SBU arrangerar, behandlar vi dina kontaktuppgifter. Läs mer om SBU:s personuppgiftshantering på SBU:s webbplats.

 

Sidan uppdaterad