Ändrat datum – Introduktion till hur man gör och förstår en systematisk översikt

Den 26 maj 2020 (tidigare datum 17 mars) anordnar SBU en kostnadsfri endagskurs som vänder sig till alla som behöver veta mer om systematiska översikter.

Vi går igenom stegen i hur man gör en systematisk översikt – alltifrån frågeställningar, PICO, litteratursökning till syntes och tillförlitlighet. Föreläsningar varvas med gruppövningar. 

Vi vänder oss till personer inom hälso- och sjukvård, LSS och Socialtjänst och närliggande akademier som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra forskningssammanställningar.

SBU står för program/utbildning inklusive lunch och fika. Eventuella rese- och hotellkostnader bekostas av respektive deltagare.

NÄR, VAR OCH HUR?

  • 26 maj 2020, klockan 09.00–16.00.
  • Adress: SBU, St Eriksgatan 117, Plan 3, Stockholm
  • Anmäl dig till sara.fundell@sbu.se senast den 18 maj.
    Meddela eventuella allergier.

För mer information, kontakta gunilla.fahlstrom@sbu.se