De olika stegen i en systematisk översikt

Schema och kursplan för den 14–15 november i SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117.

Denna kurs är nu full. Om du vill ställa dig på väntelistan, klicka här 


SBU erbjuder en kurs i höst för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller för dig som arbetar med forskning och som är intresserad av dessa frågor. Kursen är gratis och hålls dagarna 2019-11-14 till 2019-11-15 i våra lokaler i Stockholm.

Vi vänder oss till: Personer inom hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst och när­liggande akademier som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra forsknings­sammanställningar.

Målet med kursen: Att fördjupa sig inom evidens. Att känna till viktigaste begreppen inom SBU:s arbete. Att pröva på de arbets­moment som ingår i en systematisk översikt. Att kunna läsa och bedöma en systematisk översikt. Att få grund­läggande kunskap i att använda evidens för att fatta beslut i sitt arbete.

Antal platser: Vi tar in deltagare i den ordning de anmäler sig. Om fler än 24 personer anmäler sig kan den som inte fått en plats kan välja att stå på väntelista för den händelse någon deltagare ger återbud.

Anmälan: Görs via mejl till: anna.granath@sbu.se. Meddela namn, vad du arbetar med och om du vill stå på väntelista eller inte. Läs hur vi behandlar dina person­uppgifter enligt data­skydds­förordningen (GDPR)

Plats: SBU, S:t Eriksgatan 117, Stockholm, plan 3 (entréplan), rum: Franklin

Kostnad: Kursen är gratis men för att återbud ska komma in i tid har vi valt att göra anmälan bindande. Utebliven närvaro som inte anmälts före den 12 november debiteras med 500 kronor.

Mat och boende: SBU bjuder på fika och lunch. Boende får man stå för själv.

Kursinnehåll: Vi ger en introduktion av de olika stegen i processen med att göra en systematisk översikt. Vi varvar presentation och eget arbete. Som en del av kursen kommer du att prova på hur man formulerar frågor enligt PICO, kvalitets­granskar översikter och studier, och relevans­granskar studier med hjälp av programmet Rayyan. Vi tar även upp litteratur­sökning och grunderna i att utföra en meta­analys i programmet RevMan. För en del av momenten kommer material att sändas ut ett par veckor innan kursstart.

Schema

Torsdag 14 november 09.00–16.00
Start Slut Ämne
09.30 10.00 Kaffe och landa + Presentationsrunda
10.00 10.30 Introduktion till SBU:s arbete
10.30 11.00 Strukturerad fråga enligt PICO
11.10 12.00 Litteratursökning
12.00 13.30 Lunch
13.30 14.30 Relevansbedömning med programmet Rayyan
14.30 15.10 Granskning av en randomiserad kontrollerad studie: grupp/eget arbete
15.10 15.40 Granskning av en randomiserad kontrollerad studie: diskussion
15.40 16.00 ”FAQ om evidens”, frågor och diskussion om dagens ämnen
Fredag 15 november 09.00–15.00
09.00 09.30 Kaffe och landa
09.30 10.00 Sammanvägning av resultat
10.10 11.00 Sammanvägning av resultat
11.10 12.00 Evidensgradering
12.00 13.30 Lunch
13.30 14.00 Att granska en systematisk litteraturöversikt: grupp/eget arbete
14.00 14.30 Att granska en systematisk litteraturöversikt: diskussion
14.30 15.00 Summering och avslut

Vissa avvikelser kan förekomma i tidsplaneringen. Bensträckare läggs in vartefter dagen går och fika på eftermiddagen tas i samband med grupparbeten och diskussioner.

Välkomna!

Sidan uppdaterad