Utbildning

SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter.

Har du frågor om våra utbildningar? Mejla alexandra.snellman@sbu.se

På denna sida finns de kurser som man kan anmäla sig till.

Kurser

Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

Läs mer om kursen som hålls 15–16 oktober i SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Introduktion till hur man gör och förstår en systematisk översikt

Den 5 december 2019 anordnar SBU en kostnadsfri endagskurs som vänder sig till alla som behöver veta
mer om systematiska översikter. 

Läs mer och anmäl dig här 

De olika stegen i en systematisk översikt

Schema och kursplan för den 14–15 november i SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm. Läs mer om utbildningen 

Litteratursökning till systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller regelbundet utbildningar i litteratursökning till systematiska översikter. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskaper och erfarenhet av sökning i internationella databaser, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

Workshop i litteratursökning till systematiska översikter den 9 och 11 oktober 2019. Läs mer om workshopen

Utbildningsfilmer

Från fråga till svar – systematisk litteraturöversikt

Den här filmen beskriver kortfattat de sex stegen i en systematisk forsknings­översikt som är SBU:s viktigaste arbetsprocess.


Transkribering

Evidens på 8 minuter

Den här filmen handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

Sidan uppdaterad