Utbildning

Från fråga till svar – systematisk litteraturöversikt

Den här filmen beskriver kortfattat de sex stegen i en systematisk forsknings­översikt som är SBU:s viktigaste arbetsprocess.


Transkribering

Evidens på 8 minuter

Den här filmen handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

Litteratursökning till systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller regelbundet utbildningar i litteratursökning till systematiska översikter. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskaper och erfarenhet av sökning i internationella databaser, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

Just nu finns ingen inplanerad kurs att anmäla sig till.

Sidan uppdaterad