Utbildning

SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter.

Har du frågor om våra utbildningar? Mejla alexandra.snellman@sbu.se

På denna sida finns de kurser som man kan anmäla sig till.

Kurser

Introduktion till hur man gör och förstår en systematisk översikt. 17 mars 2020

Utbildningsfilmer

Från fråga till svar – systematisk litteraturöversikt

Den här filmen beskriver kortfattat de sex stegen i en systematisk forsknings­översikt som är SBU:s viktigaste arbetsprocess.


Transkribering

Evidens på 8 minuter

Den här filmen handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

Sidan uppdaterad