Utbildning i litteratursökning till systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller regelbundet utbildningar i ”litteratursökning till systematiska översikter”. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskaper och erfarenhet av sökning i internationella databaser, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

FULLTECKNAD

Workshop: litteratursökning till systematiska översikter 

Syfte

Deltagarna får inblick i arbete med litteratursökning för systematiska översikter, med utgångspunkt i SBU:s verksamhet. Vi går igenom hur det arbetet skiljer från sökning till andra typer av uppdrag.

Workshopen vänder sig till

Bibliotekarier och informationsspecialister från universitet, medicinska bibliotek och myndigheter.

Deltagarna ska ha tidigare erfarenhet av sökning i bibliografiska databaser, det vill säga kunskap om skillnader mellan kontrollerad vokabulär och fritext och kan använda booleska- och närhetsoperatorer.

Innehåll

Föreläsning varvas med praktiska övningar i PubMed.

  • Vad är en systematisk översikt?
  • Litteratursökningsprocessen
  • Informationsspecialistens roll
  • Praktiska övningar i litteratursökning till systematiska översikter

Kursen är fulltecknad

Datum: 21 mars 2019

Lokal: SBU:s lokaler på S.t Eriks­gatan 117, Stockholm (Lokal Franklin, plan 3)

Tid: 12.30–15.30

Utrustning: Medtag egen dator

Kursledare: Hanna Olofsson och Maja Kärrman Fredriksson

Anmälan till Jenny Stenman, jenny.stenman@sbu.se

Sista anmälningsdag: Fulltecknad

Sidan uppdaterad