Utbildning i litteratursökning till systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller regelbundet utbildningar i ”litteratursökning till systematiska översikter”. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskaper och erfarenhet av sökning i internationella databaser, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

Workshop: litteratursökning till systematiska översikter

Syfte

Att ge en inblick i hur vi arbetar med informationssökning inom ramen för systematiska översikter på SBU samt hur detta arbete skiljer sig från sökning av andra typer av översikter/uppdrag.

Till vilka vänder vi oss

Bibliotekarier och informationsspecialister från universitet, medicinska bibliotek och myndigheter.

Vi utgår från att deltagarna har erfarenhet av sökning i internationella databaser.

Innehåll

Vi kommer att varva föreläsning med praktiska övningar i PubMed.

  • Vad är en systematisk översikt?
  • Litteratursökningsprocessen
  • Informationsspecialistens roll
  • Praktiska övningar i litteratursökning till systematiska översikter (i PubMed)

Datum: 27 september 2018

Lokal: SBU:s lokaler på S.t Eriksgatan 117, Stockholm

Tid: 12.30–16.00

Kursledare: Maja Kärrman Fredriksson och Agneta Brolund

Anmälan till Maja.KarrmanFredriksson@sbu.se

Sista anmälningsdag: 2018-06-29

Sidan uppdaterad