Uppdaterad metodhandbok från SBU

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU utkommer nu med en handbok i hur man utvärderar Hälso- och sjukvården på ett systematiskt, enhetligt och öppet sätt. Boken är främst riktad till experter och medarbetare inom SBU:s projekt. Men intresset för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården ökar nationellt, regionalt och lokalt. Därför kan boken vara till nytta för alla som är engagerade i eller intresserade av systematiska utvärderingar av hälso- och sjukvården.

Arbetet med boken har drivits internt, med externa metodexperter samt i diskussioner med SBU:s råd och nämnd.

Boken kan laddas ner eller beställas i tryckt format på www.sbu.se/metodbok.

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 2013-04-11
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan publicerad