Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & Praxis

I vårt senaste nummer 3–4/2016 kan du bland annat läsa mer om våra nya rapporter, artros och arbetsmiljö, antisocialt beteende, hasardspel, våld och närstående, barninfektioner, samt HPV-vaccination

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan uppdaterad