Nyhetsbrev för evidensbaserad medicin

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

En användbar hemsida tillhandahåller EBM Resource Center of the New York Academy of Medicine and the American College of Physicians, NY Chapter. Internetadressen är: www.ebmny.org

Bland rapporter, databaser, böcker om EBM (evidensbaserad medicin), länkar och mycket, mycket annat finns en föreläsning med overheadbilder (63 st) över ämnet: – Klinikerns klagan – hur kan jag hålla mig à jour med litteraturen?\" Där har t ex skuldkänslorna plottats mot antal olästa medicinska tidskrifter. Är det fem olästa är samvetsbetänkligheten måttlig, men med åtta olästa tidskrifter är skuldkänslorna extremt påtagliga. I en annan ruta ställs frågan: När är det dags att söka evidens? Och svaren är: När ett patientproblem ger dig bekymmer eller när en patient har en vanlig åkomma som säkert många andra också kommer att ha.

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 1999-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan publicerad