Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & praxis

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

I nummer 2/2016 kan du bland annat läsa mer om våra nya rapporter, förlossningsskador, hetsätning, andning hos nyfödd, våld i nära relationer samt handledsfrakturer

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 2016-06-15
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan publicerad