Våga tala om psykisk ohälsa!

Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet.

Fem myndigheter tillsammans med patient-, brukar- och anhörig­organisationer inom området psykisk hälsa presenterar en ny informationsskrift som riktar sig till äldre personer och närstående.

– Vi vill att alla ska våga tala om psykisk ohälsa. Vi vill också att den som känner sig ensam eller mår dåligt ska känna till och söka det stöd och den hjälp som finns i samhället, säger Carina Gustafsson, utredare på Socialstyrelsen.

I arbetet har representanter för patient-och brukar­organisationer deltagit och bidrar med citat från personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa.

– Den kunskap som patient- och brukar­organisationerna bidragit med i detta arbete är ovärderlig. Det hjälper oss myndigheter att bättre möta behovet av information som finns inom området psykisk ohälsa hos äldre personer, säger Emma Berisson, utredare på Socialstyrelsen.

Till broschyrenTill broschyren

Informationsskriften bygger på myndigheternas samlade kunskap och innehåller även citat från experter inom området.

  

  • Informationsskriften ”Våga tala om psykisk ohälsa” är resultatet av ett samarbete mellan Social­styrelsen, e-hälso­myndigheten, Folkhälso­myndigheten, Läkemedels­verket, SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), Riks­förbundet Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).
  • Skriften tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns.
  • Informationsskriften är ett arbete bland många uppdrag som pågår hos myndigheterna och organisationerna för att ge stöd vid psykisk ohälsa.
  • Skriften finns i läs- och utskrifts­format på Socialstyrelsens webbplats. Från och med augusti kommer den gå att beställa i tryckt format på Socialstyrelsens webbplats
Sidan uppdaterad