SBU om våld – sammanställd kunskap om våld

Partnervåld, våld inom vården, våldsutsatta barn: SBU har under senare år sammanställt en rad utvärderingar och kommentarer till befintlig forskning om våldsrelaterade frågor. Forskningen gäller såväl prevention som insatser efter våld. Förutom att lyfta fram de vetenskapliga underlag som finns ringar SBU in en rad kunskapsluckor på området.

Publicerat