Tema: Kvinnohälsa

Regeringen startade 2015 en satsning på att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt. Inom denna satsning har SBU fått flera uppdrag som syftar till att systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om metoder som används inom förlossningsvården eller annan vård som framför allt påverkar kvinnors hälsa.

På denna sida har vi samlat information om alla projekt inom detta område, både färdiga rapporter och information om pågående projekt.