Tema: kvinnohälsa

Regeringen startade 2015 en satsning på att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt. Inom denna satsning har SBU fått flera uppdrag som syftar till att systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om metoder som används inom förlossningsvården eller annan vård som framförallt påverkar kvinnors hälsa.

På denna sida har vi samlat information om alla projekt inom detta område, både färdiga rapporter och information om pågående projekt.

Läs mer om regeringens senaste satsning för kvinnors hälsa. Läs även om regeringens tidigare satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor.

Graviditet och förlossning

Smärta

Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor En kartläggning av forskningen (2019)

Endometrios – diagnostik, behandling och bemötande En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter (2018)

Bröstcancer

Partnervåld mot kvinnor

Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för kvinnor som utsatts för partnervåld Kommentar och sammanfattning av utländsk kunskapsöversikt (2016)

Person plockar upp glasskärvor från golvet, medan en annan står i bakgrundenScreening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor Kommentar och sammanfattning av utländsk kunskapsöversikt (2016)

Fler publikationer på temat våld

SBU:s Susanna Axelsson välkomnar uppdrag om kvinnohälsa

Inför nästa år får nu SBU en rad uppdrag som rör kvinnohälsa. Det handlar om att utvärdera det vetenskapliga stödet för både smärtsjukdomar och olika typer av problem som är kopplade till förlossning. SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson ser positivt på regeringens ambition att lyfta fram diagnoser och behandlingar för vilka kunskapsläget länge varit oklart.

Läs artikeln (december 2019)
Sidan uppdaterad