Tema: kvinnohälsa

Regeringen startade 2015 en satsning på att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt. Inom denna satsning har SBU fått flera uppdrag som syftar till att systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om metoder som används inom förlossningsvården eller annan vård som framförallt påverkar kvinnors hälsa.

På denna sida har vi samlat information om alla projekt inom detta område, både färdiga rapporter och information om pågående projekt.

Läs mer om regeringens senaste satsning för kvinnors hälsa. Läs även om regeringens tidigare satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor.