Tema Barn & Ungdom

Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn
Publicerad 2018-10-04 
SBU Bereder

Stamcellstransplantation som behandling vid autism i barndomen
Publicerad 2018-09-19 
SBU:s upplysningstjänst

EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år
Publicerad 2018-06-20 
SBU Bereder

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård
Publicerad 2018-06-13
SBU Utvärderar

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon
Publicerad 2018-04-11
SBU Utvärderar

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse
Publicerad 2018-04-11
SBU Utvärderar

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn
Publicerad 2017-09-13
SBU Utvärderar

Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?
Publicerad 2016-12-09 
SBU Kommenterar

Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld
Publicerad 2016-10-26
SBU Utvärderar

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård
Publicerad 2016-06-14
SBU Utvärderar

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter
Publicerad 2016-05-24 
SBU Kartlägger

Behandling av hetsätningsstörning
Publicerad 2016-04-26
SBU Utvärderar

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga
Publicerad 2016-04-08
SBU Utvärderar

Behandling med surfaktant vid mekoniumaspiration (MAS) hos nyfödda barn
Publicerad 2016-03-17 
SBU Kommenterar

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök
Publicerad 2015-09-01
SBU Utvärderar

Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende
Publicerad 2015-09-01
SBU Utvärderar

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar
Publicerad 2015-06-15
SBU Utvärderar

Behandling av mineraliseringsstörningar i emalj och dentin – en systematisk kartläggning av restaureringsmaterial för barn- och ungdomstandvården
Publicerad 2015-05-08
SBU Utvärderar

Sidan uppdaterad