Filmer

Att göra en systematisk översikt

Systematiska översikter är en viktig hjälp för beslutsfattare. I kortare filmer går vi igenom vad en systematisk översikt är, varför man gör en och de olika stegen i översiktsarbetet. Gå till sidan med alla filmerna

Evidens på 8 minuter

Evidens på 8 minuter handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

Från fråga till svar – systematisk litteraturöversikt

Den här filmen beskriver kortfattat de sex stegen i en systematisk forskningsöversikt som är SBU:s viktigaste arbetsprocess.

Möte mellan forskning och praktik

Hur kan socialtjänsten använda sig av våra resultat i praktiken? Med Stockholms stad som exempel vill vi visa på hur ett sådant arbete kan se ut.

Våld i nära relationer

Film från socialchefsdagarna 2020.

Unga och brott

En film utifrån två SBU-rapporter som handlar om unga som begår brott

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

Presentation av rapportens slutsatser

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Film från föreläsning med Knut Sundell, Docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).