Till dig som vill veta mer om tidig fosterdiagnostik – Frågor och svar

Texten i denna skrift bygger på SBU-rapport nummer 182, Metoder för tidig fosterdiagnostik (2006).

Den här skriften riktar sig till blivande föräldrar som själva har bett att få information om fosterdiagnostik. Den är alltså inte avsedd att delas ut rutinmässigt till alla eller läggas ut i väntrum. Broschyren är utformad som ett komplement till personliga samtal med hälso- och sjukvårdspersonalen, och den kan givetvis inte ersätta sådana samtal.

All fosterdiagnostik är frivillig. För kvinnor och par som vill veta mer och kanske överväger fosterdiagnostik är det bra att ha viktiga fakta på bordet – vilka undersökningar som finns, vilken kunskap de ger och vilka ställningstaganden som resultaten kan leda fram till. Därför finns denna broschyr. Den svarar på vanliga medicinska och praktiska frågor om fosterdiagnostik.

De svåra etiska frågor som också kan uppstå har däremot inga enkla svar. Var och en som överväger fosterdiagnostik måste själv ta ställning till dem. Broschyren innehåller adresser och länktips där man kan läsa vidare om olika synpunkter i den etiska diskussionen.

Texten har skrivits av medicinjournalisten Gun Leander och bygger på en stor vetenskaplig sammanställning från SBU som med hjälp av ledande svenska experter systematiskt har samlat in och granskat tillgänglig forskning om metoder för tidig fosterdiagnostik.

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan uppdaterad