Johanna, 22 år

Johanna studerar teater på folkhögskola och kompletterar samtidigt sin gymnasiekompetens. Avbröt gymnasiestudierna på grund av smärtor i nacke och huvud, som debuterade fyra år tidigare efter att en bil där hon färdades som passagerare blev påkörd bakifrån. Förhållandevis kraftig smäll och fördes till sjukhus i ambulans. Fick lämna sjukhuset samma kväll efter undersökning, inklusive röntgen av halsryggen. Fick kombinationspreparat med paracetamol och kodein som smärtstillande vid utskrivningen samt besked att återkomma vid problem. Söker nu på vårdcentralen och är förtvivlad över att hon inte orkar med sina studier. Sover relativt bra men känner sig inte utvilad. Blev aldrig helt smärtfri i nacken efter olyckan och upplever nu sedan ett år tillbaka värk ”överallt”. I status noteras en lätt inskränkning av rörligheten i halsryggen samt att 9 av de för fibromyalgi typiska 18 punkterna smärtar vid palpation.

Frågeställningar

  • Vad handlar detta om?
  • Vilken utredning och behandling kan vara aktuell?
  • När är en samlad multimodal rehabilitering aktuell?

Författarens kommentar