Göran, 60 år

Göran är uppvuxen på en lantgård och har själv arbetat som mjölkbonde hela sitt yrkesverksamma liv. Han är gift och har tre vuxna barn. Han har aldrig rökt och nöjer sig med en snaps på lördagen. Han har efter avveckling av skogsbruket lagt på sig en ganska påtaglig övervikt. Sedan tre år tillbaka har han smärtor i vänster knä, som förvärras vid belastningar såsom huksittande, knäliggande och vid tyngre lyft. Sökt vårdcentralen vid ett par tillfällen och man har vid ett tillfälle noterat en lätt svullnad av knäleden. Röntgen av knälederna för två år sedan visade ett normalt fynd. Söker nu på vårdcentralen med smärta i båda knäna och även börjat få ont i ryggen. Besvärligt att klara av sysslorna på gården. Tar nyponpulver som hustrun köpt i hälsokostaffären samt receptfria värktabletter vid behov.

Frågeställningar

  • Vad handlar detta om?
  • Vilken utredning och behandling kan vara aktuell?

Författarens kommentar