Eva, 34 år

Eva kommer till vårdcentralen på grund av en avgränsad smärta nacke och skuldror, som kommit av och till under senaste halvåret. De har varit mer ihållande under de senaste tre månaderna. Av och till även ont i andra delar av kroppen. Hon är gift och har två barn, 4 och 8 år gamla. Eva arbetar heltid som sekreterare, vilket innebär mycket stillasittande arbete vid dator. Eva har kunnat fortsätta arbeta men upplever sig allt mer begränsad på grund av smärtorna och sover allt sämre. Hon har tagit naproxen av och till sedan smärtorna började. Effekten av dessa har varit tveksam.

Frågeställningar

  • Vad handlar detta om?
  • Vilken betydelse har patientens upplevelse och erfarenheter?
  • Vilken utredning och behandling kan vara aktuell?

Författarens kommentar