Annelie, 51 år

Annelie arbetar som ekonomichef på ett mellanstort industriföretag som sedan en tid har dålig lönsamhet. Är sedan 20 år tillbaka gift med Sven. Äktenskapet är barnlöst. Tränar en gång i veckan på Friskis & Svettis. Söker vårdcentralen och befarar att hon är ”utbränd”, på grund av en extrem arbetssituation under det senaste halvåret. Upplever en extrem trötthet som inte går att vila bort. Vaknar nattetid med värk i vänster skuldra. Oftast värk i hela kroppen på morgonen och känner sig stel och orkeslös i muskulaturen. Känt sig allt mer håglös och orkar inte ta itu med någonting efter arbetsdagen. Vid undersökningen noteras ett lätt förhöjt blodtryck samt att 16 av 18 tenderpoints är smärtsamma vid palpation. I övrig normalt status och normala prover inklusive Hb, SR, B-glukos, levervärden och thyreoideastatus.

Frågeställningar

  • Vad handlar detta om?
  • Vilken betydelse har patientens
  • Vilken utredning och behandling kan vara aktuell?

Författarens kommentar