Studiebrev – Metoder för behandling av långvarig smärta

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten "Metoder för behandling av långvarig smärta" från 2006

Detta studiebrev syftar till att öka kunskapen hos främst primärvårdsläkare att möta patienter med långvarig smärta. Studiebrevet lutar sig mot faktaunderlaget i SBU-rapporten och är tänkt att stimulera till fördjupad reflexion och diskussion kring bemötandet av denna stora patientgrupp.

Studiebrevet är producerat av SFAM (Svensk Förening för Allmänmedicin) med ekonomiskt stöd från SBU. Texten, som innehåller kliniska tolkningar av SBU:s evidens, har dock inte genomgått någon granskning av SBU och ansvaret för detta studiebrev vilar helt på författaren och SFAM.

Författare: Stefan Bergman, med dr, Specialist i allmänmedicin och Forskningschef FoU-centrum Spenshult

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: 2008-04-25