Uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden

Socialtjänsten arbetar bland annat med uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden genom att upplysa om socialtjänstens arbete och erbjuda grupper och enskilda hjälp. Arbetet är reglerat i Socialtjänstlagen (SoL 3 kap).

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken effekt har uppsökande arbete på minskad kriminalitet och ökad trygghet i socialt utsatta bostadsområden?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte kunnat identifiera några studier som handlar om uppsökande arbete för att minska kriminalitet och öka tryggheten i socialt utsatta bostadsområden.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2018-02-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201808

Sökord

Nattvandrare

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Therese Åström och Susanne Gustafsson vid SBU.

Sidan publicerad