Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) vid sårläkning hos äldre

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en metod som förutom smärtlindringseffekt kan ge ett ökat blodflöde. Det ökade blodflödet skulle kunna leda till snabbare och bättre sårläkning hos äldre.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan behandling med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) leda till bättre sårläkning hos äldre?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två randomiserade kontrollerade studier (RCT) där författarna studerat om TENS-behandling kan leda till bättre sårläkning hos äldre. Ytterligare en RCT om behandling med elektrisk nervstimulering (ENS) har identifierats.

I de olika små studierna har trycksår, amputationssår respektive bensår, som uppkommit på grund av diabetes, undersökts. I samtliga studier utgjordes kontrollen av placebobehandling.

Författarna av studien med trycksårspatienter drar slutsatsen att TENS-behandling inte ger bättre sårläkning hos äldre. Författarna av studien med amputationssårspatienter drar slutsatsen att TENS-behandling kan ge färre patienter som får återamputering och bättre läkning hos patienter som fått amputation under knähöjd. Författarna av studien med bensår som uppkommit på grund av diabetes drar slutsatsen att ENS-behandling kan minska sårläkningsytan samt öka andelen patienter med helt läkta sår.

Alla studier är små eller mycket små, totalt ingår 131 personer i de inkluderade studierna. Inga studier är gjorda efter 1992.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-04-03.

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

Asbjornsen G, Hernaes B, Molvaer G. The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on pressure sores in geriatric patients. In: J Clin Exp Gerontol; 1990. p 209-14.

Finsen V, Persen L, Løvlien M, Veslegaard EK, Simensen M, Gåsvann AK, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation after major amputation. In: Journal of bone and joint surgery. British volume; 1988. p 109-12.

Lundeberg TCM, Eriksson SV, Malm M. Electrical nerve stimulation improves healing of diabetic ulcers. Annals of Plastic Surgery 1992;29:328-331.


Frågeställare

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Västra Götaland

Datum

2014-05-22

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-05-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/elektrisk

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-04-03

Databaser
EMBASE and MEDLINE via embase.com, The Cochrane Library, CRD

Söktermer

EMBASE and MEDLINE via embase.com 3 April 2014

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for wound healing in elderly

 

Search terms

Items found

Intervention

1.     

tens:ab,ti OR 'transcutaneous nerve stimulation'/exp OR 'transcutaneous nerve stimulation'

13622

2.     

'wound'/exp OR wound NEAR/3 heal* OR 'wound healing'/exp

198127

Combined sets

3.     

#1 AND #2

124

Final

 

124

ab,ti: abstract or title

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

No index: free text search in all fields

 

 

Cochrane 3 April 2014

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for wound healing in elderly

 

Search terms

Items found

Intervention

1.

MeSH descriptor: [Transcutaneous Electric Nerve Stimulation] explode all trees OR TENS:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

17460

2.

MeSH descriptor: [Wound Healing] explode all trees OR (wound AND healing)

6822

Combined sets

3.

#1 OR #2

202

Final

 

202

(CDSR 27

DARE 1

CCRCT 174)

ab,ti,kw: abstract or title or keyword

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms found
below this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

 

CRD 3 April 2014

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for wound healing in elderly

 

Search terms

Items found

Intervention

1.

MeSH DESCRIPTOR Transcutaneous Electric Nerve Stimulation EXPLODE ALL TREES OR (TENS)

164

2.

(wound)

1519

Combined sets

3.

#1 OR #2

2

Final

 

0

explode: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms found
below this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

Sidan publicerad