SBU:s upplysningstjänst svarar på frågor om icke-kirurgisk behandling med laser i tandvården och vid oral mukosit orsakad av cancerbehandling

Fråga 1: Finns det vetenskapligt stöd för användning av icke-kirurgisk laser i tandvården för att lindra smärta och/eller stimulera läkning?

Till svaret

Fråga 2: Finns det vetenskapligt stöd för att LLLT kan lindra oral mukosit som orsakats av cancerbehandling?

Till svaret

Sidan uppdaterad