SBU Upplysningstjänst svarar på frågorna: Vilken effekt har införande av vårdnära service samt individuell schemaplanering på patienter, sjuksköterskor och undersköterskor?

Fråga 1: Vilken effekt har införande av vårdnära service på patienter, sjuksköterskor och undersköterskor?

Till svaret

Fråga 2: Vilken effekt har individuell schemaplanering på sjuksköterskors och undersköterskors arbetstillfredsställelse samt patientresultat?

Till svaret

Sidan uppdaterad